Voit jättää tästä viestin/soittopyynnön jos haluat varata ajan hoitoon mieluummin henkilökohtaisesti sopimalla,  tai jos haluat kysyä jotain lisää. Hoitoaika järjestyy yleensä parin päivän sisällä, varsinkin jos myöhäisempikin ilta-aika käy. 

Mikäli haluat ostaa lahjakortin, lähetän sen sähköpostitse ja saaja voi itse varata itselleen sopivan ajan suoraan minulta. 


Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Niina Luoma

Y-tunnus: 3330781-8

Sähköpostiosoite: niina.luoma.tmi@elisanet.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sama kuin rekisterinpitäjä

3. Tietosuojavastaava

Sama kuin rekisterinpitäjä

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen ylläpitoon hoitojakson aikana.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yhteydenpito hoitojakson aikana. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Vain asiakkaan nimi sekä puhelinnumero tai sähköposti omaan puhelimeeni. En tallenna mitään terveystietoja sähköisesti enkä paperilla.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vain hoitojakson ajan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Selvityksen alla...

11. Rekisterin suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain minulla itsellä ja ne ovat oman puhelimeni yhteystiedoissa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista  Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus yhteystietojen tallentamiselle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoitukseen (en käytä suoramarkkinointia).